Hiểu đúng về thanh lọc cơ thể / detox

Có rất nhiều sự hiểu lầm về thanh lọc cơ thể và cách thực hiện. Hiểu đúng về thanh lọc cơ thể, hay còn gọi là detox, chúng ta mới có thể tìm được phương pháp thanh lọc phù hợp cho cơ thể mình và tốt cho sức khỏe.